Понеделник, 20.08.2018 г. Безплатен абонамент
 
 

Програма на Юбилейна научна конференция с международно участие

12.10.2017

Юбилейна Научна  конференция  с  международно  участие

 

„Животновъдството пред предизвикателството на екологичните промени“

 

посветена на

 

117 години животновъдна наука в България

75 години  Земеделски институт - Стара Загора

 

под патронажа на

 

Кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров

Под почитното председателство на Председателя на Селскостопанска академия

 

19 - 20 октомври 2017 г.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:

Доц. д-р Магдалена Облакова

 

Зам. председател:

Проф. д-р Йовка Попова

 

Членове:

Проф. д-р Петя Славова

Доц. д-р Теодора Ангелова

Доц. д-р  Павлина Христакиева

Доц. д-р Надя Минчева

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова

Гл.ас. д-р Георги Калайджиев

 


ПРОГРАМА

19 октомври 2017


09.00- 10.00h-  Регистрация на участниците- Хотел „Верея“, Стара Загора

10.00- 11.00h-  Откриване на конференцията- Зала 1  

11.00- 11.30h-  Пленарни доклади – Зала 1

Prof. Martino Cassandro, Professor in Animal Breeding and Production, The Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment (DAFNAE), Padova University, Italy

 “High- throughput phenotyping: a holistic perspective”

11.30-  12.00 h - Дискусия

12.00- 13.00h -  Обяд

13.00- 16.30h - Научни доклади

16.30-  16.45h -  Кафе пауза

16.45- 18.00h - Заседаниe

20.00h             Коктейл

 

20 октомври 2017

Ден на отворените врати в Земеделски институт - Стара Загора          

Day for open access at the Agricultural  Institute - Stara Zagora

 

Научни доклади/ Scientific reports

 

 

Заседание в зала 1

Председател: проф. дсн Ж. Кръстанов

Зам. Председател: проф. д-р П. Славова

Членове: доц. д-р П. Христакиева, гл. ас.д-р Д. Йорданова

Секретар: ас. Д. Митева

 

13.00-13.15 h -  Rogé Blanc - Science and Breeders for Genetic Progress

 

13.15-13.30 h-  Orhan Yilmaz- An important tool in the ecosystem – the red worm and vermicast production in Turkey

13.30-13.45 h-  Станимир Димитров- Динамика на интервала отбиване-проява на първи еструс и връзката с репродуктивните показатели при свинете

 

13.45-14.00h- Красимир Великов- Влияние на метода на стимулация и породата върху репродуктивните и продуктивни качества на нераждалите зайкини и тяхното зайчило до раждане

 

14.00-14.15h- Надежда Луканова, Р. Влаева, Б. Иванова, Г. Бързев, Св. Георгиева- Репродуктивни параметри на кобили от рисиста порода в България. I. Продължителност на покриване и бременност.

 

14.15-14.30h- Христо Луканов, Ивелина Павлова, Атанас Генчев, Веселин Иванов, Тодор Славов и Йоана Петрова- Изпитване влиянието на силимарина върху някои продуктивни и хематологични признаци при мъжки японски пъдпъдъци

 

14.30-14.45h- Ваня Димова, Кънчо Пейчев, Димитър Георгиев, Емил Иванов- Сравнителен анализ по някои технико- технологични и екологични показатели на открити стоманенобетонни лагуни за течен тор

 

14.45- 15.00h- Ваня Димова, Димитър Георгиев, Славина Петкова- Управление на строителните отпадъци при реконструкция на говедовъдна сграда

 

15.00- 15.15h-  Вилиана Василева, Йорданка Найденова- Хранителна стойност на фуражна биомаса от тревни смески на звездан с ежова главица и тръстиковидна власатка

 

15.15- 15.30h- Мариана Петкова, Атанас Кирилов, Ина Стойчева, Йорданка Найденова- Асоциация между хранителната характеристика и хранителната стойност на зърнени фуражи от едногодишни бобови култури

15.30- 15.45h- Даниела Митева, Теодора Ангелова, Стайка Лалева, Живко Кръстанов, Даниела Йорданова, Николай Иванов- Млечна продуктивност и коагулационна способност на млякото на овце от Синтетична популация българска млечна с различен генотип

 

15.45- 16.00h- Даниела Йорданова, Теодора Ангелова, Живко Кръстанов, Даниела Митева- Влияние на PANAMIN ANIMAL и PANAMIN DETOX върху млечната  и сиренарските качества на млякото при млечни крави

 

16.00-16.15h- Недка Димова, Йовка Фенерова, Милена Михайлова- Количествени и качествени характеристики и съдържание на урея в млякото на крави от породата Българско кафяво говедо 

 

Постери

Автор (и) и  заглавие

1. Orhan Yilmaz, Mehmet Ertugrul- Determination of an endangered horse breed raised in Turkey - KARS SHEPHERD DOG

2. Orhan Yilmaz, Mehmet Ertugrul- Determination of an endangered horse breed raised in Turkey - PIEBALD HORSE

3.    3.  Надя Минчева,  Митко Лалев, Магдалена  Облакова, Павлина Христакиева- Регресионни модели за прогнозиране теглото на излюпените пилета от някои геометрични параметри на яйцата

 
 

Вашите коментари:
Коментари: страница 1 от 0

Полезни връзки

> Виж всички Включи се <

Още по темата:

ИсторияЕкипСтруктураПроектиКонкурсиНовиниГалерияПрофил на купувачаНорм. актовеКонтакти
Земеделски институт - гр. Стара Загора, Всички права запазени © 2012