Новини от Варна - Земеделски Институт - гр. Стара Загора http://www.Земеделски Институт - гр. Стара Загора Новини от Варна, Справочник на Варна, Обяви Варна, Събития във Варна Mon, 20 Aug 2018 00:48:07 +0000 http://backend.userland.com/rss092 © Земеделски Институт - гр. Стара Загора Земеделски Институт - гр. Стара Загора - новини и събития във Варна http://www.maxeffect.bg/petelbg/rss.php http://www.maxeffect.bg/petelbg/images/logo.png 304 140 Новини от Варна, Справочник на Варна, Обяви Варна, Събития във Варна bg Обява за участие в търг за отдаване под наем на недвижим имот [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=490 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=490 admin Fri, 10 Aug 2018 07:21:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1534317660.jpg Varna, Bulgaria Доставка на минерални фуражи, премикси и фуражни добавки за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 1. [file1]   2. [file2] ID в АОП -  9079260   3. [file3]   4. [file4] от 14.08.2018... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=489 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=489 admin Fri, 03 Aug 2018 06:35:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1533537313.jpg Varna, Bulgaria ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=488 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=488 admin Thu, 05 Jul 2018 14:04:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1530799446.jpg Varna, Bulgaria Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора 1.  [file1] 2.   [file4] ID в АОП: 209078066 3.   [file2] 4.  [file3] от 15.08.2018  ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=487 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=487 admin Thu, 05 Jul 2018 08:52:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1530780759.jpg Varna, Bulgaria Национално изложение на породи месодайни овце [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=486 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=486 admin Wed, 06 Jun 2018 10:58:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1528282693.JPG Varna, Bulgaria Доставка на пластмасови бутилки и капачки за опаковане на сурово/топлинно обработено мляко за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 1. [file1] 2. [file2] ID в АОП: 9076368 3. [file3] 4. [file4] от 30.05.2018 ID  в АОП: ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=485 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=485 admin Tue, 22 May 2018 08:09:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1527062978.jpg Varna, Bulgaria Конкурс за академична длъжност "професор" Земеделски институт – Стара Загора към Селскостопанска академия – София Обявява конкурс з... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=483 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=483 admin Fri, 27 Apr 2018 14:39:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1524839961.jpg Varna, Bulgaria Доставка на фуражни суровини - слънчогледов и соев шрот за нуждите на ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ Стара Загора 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 2. ID в AOP - 842901 3. ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=482 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=482 admin Wed, 18 Apr 2018 08:04:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1524125039.jpg Varna, Bulgaria Доставка на дизелово гориво за нуждите на ЗИ-Стара Загора "Решение за откриване на процедура"  ID в АОП - 842517 1. [file2] 2. [file3] 3. [file4] 4. [file5] от 09.05.2018 ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=481 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=481 admin Mon, 16 Apr 2018 15:49:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1523980186.jpg Varna, Bulgaria Обучителни семинари на земеделски институт   1. На 22 и 23 март 2018 г. в конферентната зала на хотел Армира (Старозагорски минерални бани) се проведе семинар на тема „Иновации в управлението на млечни ферми“. Пленарният доклад бе из... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=480 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=480 admin Wed, 28 Mar 2018 16:25:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1522254329.jpg Varna, Bulgaria Обобщена информация за 2017 [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=478 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=478 admin Mon, 26 Mar 2018 10:39:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1522147142.jpg Varna, Bulgaria КООПЕРИРАНЕ ЗА ИНОВАЦИИ И ТРАНСФЕР НА ДОБРИ ПРАКТИКИ [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=477 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=477 admin Wed, 14 Mar 2018 13:53:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1521035590.jpg Varna, Bulgaria Конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) Селскостопанска академия - София Преобявява конкурс за: Пприем на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. в ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=476 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=476 admin Tue, 20 Feb 2018 11:29:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1519126193.jpg Varna, Bulgaria Доставка на тор-амониев нитрат за нуждите на ЗИ-Ст. Загора. 1. [file1]   2. [file2] ID в АОП -  9072892, с линк :http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072892 ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=474 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=474 admin Mon, 12 Feb 2018 09:56:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1521034555.jpg Varna, Bulgaria Курсове за обучение на пробовземачи на сурово мляко Земеделски институт - Стара Загора провежда курсове за обучение на пробовземачи на сурово мляко за целите на самоконтрол съгласно Наредба №2/23.02.2017 г. ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=473 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=473 admin Fri, 02 Feb 2018 14:27:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1517581624.jpg Varna, Bulgaria Доставка на 900000 бр. пластмасови кофички за кисело мляко, с вместимост 400мл, за нуждите на ЗИ - Стара Загора   1. [file1] 2. ID на... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=471 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=471 admin Thu, 11 Jan 2018 18:05:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1515952963.jpg Varna, Bulgaria Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=467 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=467 Ivo Fri, 17 Nov 2017 14:46:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1510922778.jpg Varna, Bulgaria Програма на Юбилейна научна конференция с международно участие ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=465 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=465 Ivo Thu, 12 Oct 2017 17:42:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1507819346.jpg Varna, Bulgaria Публична защита на дисертация разработена от Евгени Видев Видев Публична защита на дисертация на тема: „Оценка на различните фуражи и фуражни добавки като инхибитори и стимуланти върху производствата на парникови газо... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=464 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=464 Ivo Thu, 24 Aug 2017 15:45:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1503578753.jpg Varna, Bulgaria Земеделски институт – Стара Загора заедно с още 5 научни организации спечели проект по програма Еразъм Земеделски институт – Стара Загора заедно с още 5 научни организации от Полша, Турция и Словакия  спечели проект по програма Еразъм + на тема  „Utilization of Renewable Energy Sources in Agricu... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=463 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=463 Ivo Thu, 24 Aug 2017 14:18:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1503573527.jpg Varna, Bulgaria Научно-стопански опит за изпитване на хранителни добавки Panamin animal и panamin animal detox ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=468 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=468 Ivo Tue, 22 Aug 2017 12:44:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1511433880.jpg Varna, Bulgaria Процедура за защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=462 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=462 Ivo Wed, 16 Aug 2017 13:06:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1502964418.jpg Varna, Bulgaria Конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=460 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=460 Ivo Fri, 28 Jul 2017 12:33:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1501234418.jpg Varna, Bulgaria Покана за Юбилейна научна конференция с международно участие   ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=459 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=459 Ivo Tue, 25 Jul 2017 12:40:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1500975640.jpg Varna, Bulgaria 75 години от създаване на Земеделски институт – Стара Загора ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=458 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=458 Ivo Tue, 25 Jul 2017 12:36:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1500975413.jpg Varna, Bulgaria Конкурс за академична длъжност „Професор“ ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=457 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=457 Ivo Fri, 21 Jul 2017 16:42:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1500644520.jpg Varna, Bulgaria Информационен семинар за говедовъди и овцевъди от програмата на областна експертна комисия по животновъдство Бургас ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=456 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=456 Ivo Thu, 13 Jul 2017 14:34:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1499945640.jpg Varna, Bulgaria Обществена поръчка - Доставка на медикаменти за селскостопански животни Земеделски институт - Стара Загора обявява Обществена поръчка за Доставка на медикаменти за селскостопански животни за нуждите на ЗИ - Стара Загора.    ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=455 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=455 Ivo Wed, 05 Jul 2017 13:11:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1499335896.jpg Varna, Bulgaria Обществена поръчка - Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси Земеделски институт - Стара Загора обявява Обществена поръчка за Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администрира... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=454 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=454 Ivo Thu, 11 May 2017 19:13:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1494519207.jpg Varna, Bulgaria Обществена поръчка Доставка на минерални фуражи, премикси и фуражни добавки Земеделски институт - Стара Загора обявява Обществена поръчка за Доставка на минерални фуражи,премикси и фуражни добавки за нуждите на Земеделски институт Стара Загора. ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=452 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=452 Ivo Wed, 03 May 2017 14:00:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1493944143.jpg Varna, Bulgaria